BANGUNAN SEKOLAH MENENGAH KAMPONG MERAGANG
Project Scope:  Aluminium Doors, & Windows, Curtain Walls and Skylights

JERUDONG INTERNATIONAL SCHOOL (JIS)
Project Scope: Aluminium Doors, & Windows, Curtain Walls and Skylights

JABATAN KERJA RAYA (JKR)
Project Scope: Aluminium Doors, & Windows, Curtain Walls and Skylights

K-HUB ANGEREK DESA
Project Scope: Aluminium Doors, & Windows, Curtain Walls and Skylights

Ministry Of Home Affairs Building
Project Scope: Aluminium Doors, & Windows, Curtain Walls and Skylights

 Universiti Brunei Darussalam
Project Scope: Aluminium Doors, & Windows, Curtain Walls and Skylights